7E Wellness je sponzorisala nezavisnu studiju radi utvrđivanja efikasnosti 7E MyoLift QT uređaja.

Studija je uključivala 42 žene starosti između 30 i 60 godina, i trajala je 6 nedelja.

Studija je podrazumevala precizna merenja, kliničko slikanje i subjekivnu percepciju za određivanje rezultata.

7E Wellness je sponzorisala nezavisnu studiju radi utvrđivanja efikasnosti 7E MyoLift QT uređaja.

Studija je uključivala 42 žene starosti između 30 i 60 godina, i trajala je 6 nedelja.

Studija je podrazumevala precizna merenja, kliničko slikanje i subjekivnu percepciju za određivanje rezultata.